Piyay minit sou telefòn tout abone chèn YouTube Haiti Aujourd’hui TV. Chak fwa nou piblye yon video, yon abone ap jwen $5 usd minit sou telefòn li. Kòman pou w patisipe? Nap mete twa (3) ou kat (4) nimewo nan chak video. Wap repòte yo nan nank`mantè a nan lòd yo parèt la. Nap chwazi o azar yonn nan patisipan yo. Abone sa a ap gen $5 dola minit.